FOs krav til statsbudsjett 2018 til Arbeids- og sosialdepartementet finner du her (PDF, 1MB)

FOs krav til statsbudsjett 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner du her (PDF, 1MB)

FOs krav til statsbudsjett 2018 til Finansdepartementet finner du her (PDF, 1MB)