FOs krav til Arbeids- og sosialdepartementet kan du lese her (PDF, 296KB)

FOs krav til Barne- og likestillingsdepartementet kan du lese her (PDF, 324KB)

FOs krav til Helse- og omsorgsdepartementet kan du lese her (PDF, 230KB)

FOs krav til Justis- og beredskapsdepartementet kan du lese her  (PDF, 223KB)

FOs krav til Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan du lese her (PDF, 227KB)

FOs krav til Kunnskapsdepartementet kan du lese her (PDF, 131KB)

FOs krav til Finansdepartementet kan du lese her (PDF, 363KB)