• FO avviser forslaget til frivillig kveldsarbeid
  • FO avviser forslaget til en utvidelse av virkeområdet til medleverforskriften, og mener at dagens forskrift bør utgå. 

Du kan lese høringssvaret her (PDF, 134KB)