FO er i hovedsak enig i situasjonsbeskrivelsen til ekspertgruppa, men er uenig i flere av forslagene til tiltak, bla forslag om å fjerne retten til spesialundervisning. FO mener gruppa også  har vært for ensidig og snever mht til valg av faktorer og virkemidler som påvirker barns læringsmuligheter. Vi har i vårt høringssvar argumentert for en større satsing på tverrfaglighet og sosialfaglig kompetanse i skolen.

Høringssvaret kan leses her (PDF, 340KB)