Forslag om endringer i utlendingsloven gjelder å lovfeste Utlendingsdirektoratets omsorgsansvar for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år som bor i asylmottak. FO er dypt uenig i forslaget og vi støtter derfor ikke forslaget slik det framgår av Prop. 82 L (2020-2021).

Les høringssvaret her. (PDF, 19KB)