FO støtter ikke forslaget om at bruk av fysisk inngripen som avverging av skade overfor elever i skolen blir regulert i opplæringsloven- og privatskoleloven. Dette begrunner vi blant annet gjennom behov for å styrke forebyggende arbeid, heve kompetansen og
sikre veiledning knyttet til å bruke eksisterende lovverk.

Les FOs høringssvar her (PDF, 128KB)