De skal se på tjenestetilbudet, kartlegge behov og bidra til mer kunnskap om diagnosene, herunder pårørendes situasjon og de skal komme med forslag til hvordan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.  Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 31. desember 2019.

FO deltok på utvalget sin innspillskonferanse den 06.12.18.

Her kan du lese FOs innspill. (PDF, 165KB)

Se også FO innspill på interpellasjon i Stortinget om en helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert, behandling og oppfølging av barn, ungdom og voksne med autisme (ASD). (PDF, 66KB)