Ekspertgruppa
Som et ledd i Kunnskapsdepartementenes arbeid med å vurdere konsekvensene av smitteverntiltakene i skole og barnehage og eventuelt nye tiltak for å begrense smittespredning ble ekspertgruppen bestående av udir, bufdir, FHI og helsedir gjenoppnevnt 5. november 2020.  Lenke til rapporten finner du her.

Her kan du lese FOs innspill. (PDF, 71KB)