• Utvalgsleder og profesjonsansvarlig for barnevernspedagoger Ann Mari Skogvoll, Epost: Ann.Mari.Skogvoll@inn.no; tlf: 920 66 367
  • Profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleiere, Kenneth Jørgensen, epost: kenneth.jorgensen@lillehammer.kommune.no, tlf:901 65 440
  • Profesjonsfaglig ansvarlig for sosionomer,  Eli Vibeke Normann, Epost: Eli-Vibeke.Normann@gjovik.kommune.no,   tlf: 932 60 475
  • Medlem og sosionom, Elice Furnes, epost: elice.furnes@nav.no, tlf: 901 88 062
  • Medlem og vernepleier Kai Smeby,  Epost: kai.smeby@outlook.com , tlf: 95791619
  • Medlem og barnevernspedagog Trude Granerud-Andreassen, Epost: teander4@gmail.com, tlf 900 75 769