FO mener at alle bør ha like muligheter for tannbehandling. Derfor er det positivt at
departementet går inn for å tilby tannhelsetjeneste med sterkt redusert pris til personer
mellom 21 og 24 år. På sikt mener vi imidlertid at tannbehandling må bli helt gratis for
alle, og sidestilles med andre offentlige helsetjenester. Dette kan gjøres trinnvis, ved at
de med dårligst råd får tilbud om gratis tannhelsetjenester først. Gratis
tannhelsetjenester lønner seg på sikt både for individ og samfunn.

Les hele høringssvaret her (PDF, 115KB)