Koordineringsgruppen
Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. Her har vi spilt inn flere ganger.

FO har svart på følgende spørsmål fra koordineringsgruppen:

  • Er dere kjent med at tjenester og velferdstilbud til barn og unge (de dere kjenner best) er redusert høsten 2020, som følge av covid-19 pandemien? 
  • Er dere kjent med at barn/familier selv ikke oppsøker velferdstilbud og tjenester eller avbestiller timer på grunn av covid-19-pandemien (høsten 2020)?
     

Les våre svar her. (PDF, 105KB)