Vi har blant annet foreslått at pårørendesamarbeid reguleres i aktuelle lover og forskrifter, og at det utarbeides opplæringsmateriell som kan benyttes i opplæringen av ansatte.

Les innspillet her. (PDF, 27KB)