FO har gitt innspill til regjeringas profesjonsmelding som kommer i 2024. Innspillet inneholder svar på 27 spørsmål. FO er opptatt av at meldinga må skille mellom helsefaglig og sosialfaglige utdanninger og hva som kjennetegner profesjonsfag. Utdanningene må være tett på helse-, sosial- og velferdstjenestene. Samtidig er det viktig at de får mulighet til å forvalte og utvikle fagene sine på en autonom måte.  FO er særlig opptatt av at praksisdelen av utdanningene.

Les FOs innspill her. (PDF, 162KB)