Vårt hovedbudskap var at vi ser behov for tiltak når det gjelder foreldre som nektes samvær. Imidlertid mener vi de foreslåtte tiltakene ikke tar høyde for hvor komplekse og kompliserte disse sakene er, og hvor vanskelig det er for barn å leve i disse familiene. Vi understreket behovet for mer kompetanse i tjenestene på dette området, samt behovet for å utvikle mer kunnskap hvordan man kan jobbe godt med disse sakene. Vi advarte også sterkt mot at forslaget om at familievernet skulle få bøteleggingsoppgaver fordi vi mener det strider mot familievernets egenart, og at vi er bekymret for hvilke konsekvenser det vil kunne få for tilliten til familievernet. 

Les hele innspillet her. (PDF, 55KB)