Vi støttet forslaget om utarbeidelse av informasjonsmateriell og forslaget om barns rett til medvirkning skal nevnes i alle relevante kapitler av den nye barnevernsloven. Når det gjelder forslaget til å lov-/forskriftsfeste brukerråd i barnevernet støttet vi intensjonen bak forslaget, men anbefalte i stedet å lov-/forskriftsfeste en bestemmelse om brukermedvirkning på tjenestenivå.

Les hele innspillet her. (PDF, 20KB)