FOs hovedbudskap var at barnevern ikke er egnet for markedsstyring og anbudskonkurranser. Vårt standpunkt er at det må være barns beste som er utgangspunktet for debatten om kommersialisering og markedsstyring i barnevernet. Det finnes det ingen gode og allment aksepterte kriterier for definering og måling av kvalitet i tjenestene. Slik systemet er i dag er det derfor pris (herunder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår) som avgjør konkurransen. Vinneren av konkurransen har ofte lav/lavest pris og dette gir lite rom for ytterligere kvalitetsutvikling. Det er vanskelig å bygge og vedlikeholde gode fagmiljøer når institusjonene med jevne mellomrom må konkurrere om nye anbud. Dette mener vi går utover det faglige tilbudet til de barna som skal bo i institusjonene, og det fører til at fagutviklingen i feltet stagnerer fordi det blir et konkurransefortrinn. Vår konklusjon er at anbud og konkurranseutsetting ikke er til barns beste. 

Les hele innspillet her. (PDF, 18KB)