Overordnet var vårt fokus på nødvendigheten av sosialfaglig kompetanse for å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge. FO støtter forslaget om en NOU og anbefalte at følgende tema inkluderes:

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Utfordringer med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
  • Psykisk helsevern barn og unge
  • Psykisk helse og barnevern

I tillegg kommenterte vi punktet om modell for samhandling mellom skolehelsetjeneste og BUP. Vi støttet intensjonen bak forslaget, men mener det vil være et naturlig tema i en NOU. I tillegg anbefalte vi at slike modeller inkludere miljøterapeuter i skolen. 
 

Les hele innspillet her. (PDF, 24KB)