FO vektla innledningsvis at FO er fagforeningen for sosialarbeidere, og at vi organiserer nærmere 36 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Medlemmene våre jobber innenfor ulike velferdstjenester, og har god kunnskap om hvordan tjenestene fungerer og hva som skal til for at de skal bedre. FOs krav til statsbudsjett 2025 handler om å investere i velferdsstaten og i de ansatte som jobber der.

FOs krav til statsbudsjett 20254 var tilpasset det enkelte departements ansvarsområde.

Les de ulike statsbudsjettkravene her:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (PDF, 164KB)

Barne- og familiedepartementet (PDF, 126KB)

Helse- og omsorgsdepartementet (PDF, 148KB)

Justis- og beredskapsdepartementet (PDF, 144KB)

Kunnskapsdepartementet (PDF, 119KB)

Kommunal- og distriktsdepartementet (PDF, 201KB)

Kultur- og likestillingsdepartementet (PDF, 154KB)