FO mener anbefalingene bør synliggjøres i revidering av nasjonalt handlingsprogram. Vi har særlig understreke viktigheten av at utvalget anbefaler å styrke sosialfaglig kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Du kan lese hele høringssvaret her (PDF, 287KB)