Arbeidet med veilederen har pågått over et par år, og FO har bidratt med innspill underveis i prosessen. I høringssvaret vektlegger vi blant annet at veilederen har fått en bra oppbygging og gir god, systematisk fremstilling av relevante lovkrav, forskrifter og andre førende dokumenter for tjenestene. Den har en pedagogisk digital fremstilling og gir gode konkrete forslag og innspill på hvordan den kan brukes i å gjøre tjenestene bedre. Vi mener veilederen kan bli et godt verktøy for utvikling av kvalitet og kompetanse i tjenester til personer med utviklingshemming. Men den må følges opp med tiltak for å bli implementert i tjenestene. 

Les høringssvaret vårt her. (PDF, 53KB)