Utredningen er omfattende, og FOs høringsinnspill er derfor prioritert til følgende områder vi har gitt innspill til:
•    Kommunalt eller statlig ansvar 
•    Lovmessig forankring
•    Omfang og timer for ordningen
•    Kompetanse
•    Hva bør ordningen hete

Les hele høringssvaret her. (PDF, 160KB)