Høringskommentarene som FO ga til finanskomiteen kan du lese her (PDF, 959KB).