Høringen gjaldt SV sitt forlag om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører. FO støttet forslaget.

Les hele høringssvaret her. (PDF, 1MB)