FO er positiv til at Bufdir har utarbeidet retningslinjer for å styrke samarbeid mellom politi og barneverntjenesten, slik at flere barn og deres familier kan få nødvendig hjelp og oppfølging.  
 

Du kan lese hele høringssvaret her (PDF, 120KB)