FO mener departementets forslag til endring er positivt. Det er bra at pasienter som møter til overgrepsmottak og Statens Barnehus får fritak for egenandel. Forslaget innebærer en formalisering av en allerede utbredt praksis med fritak for egenandel nevnte steder.  
 

Du kan lese hele høringssvaret her (PDF, 103KB)