Marit

- FO er enig med regjeringen i at det må være et mål at flest mulig får brukt sine evner, og at de som har arbeidsevne, men trenger hjelp til å komme i arbeid, skal få nødvendig bistand. Vi er også enig i at de som er midlertidig eller varig arbeidsufør og ikke kan arbeide, skal sikres nødvendig inntekt, og oppfølging, sa Marit S. Isaksen fra FOs ledelse til komiteen.

Du kan lese høringssvaret her (PDF, 116KB).

Dersom du vil se Marit Selfors Isaksen i komitehøringen kan du gjøre det her (spol til ca 10.20).