FO er opptatt av at barn, unge og deres familier skal møte et faglig sterkt barnevern. For å slå det fast med en gang: vi har ingen holdepunkter for å si at privat, kommersielt barnevern ikke leverer gode tjenester. I FO har vi mange svært faglig dyktige medlemmer som jobber i privat, kommersielt barnevern. Men FO er sterkt uenig med de som hevder at produksjon av barneverntjenester skiller seg lite fra andre tjenester.

Du kan lese høringsinnspillet her (PDF, 360KB)