Fellesorganisasjonens (FO) har gitt høringssvar på forslag om endringer i
valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget. FO støtter i hovedsak forslag til endringer, og synes det er positivt at departementet foreslår å iverksette endringer i retten til assistanse fra Stortingsvalget 2021.

Les hele høringssvaret her. (PDF, 35KB)