Dette går fram av FO sitt høringsnotat som ble overlevert Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget 23.01.08. 

Les høringsnotatet her (PDF, 178KB) (Pdf-fil)