Mimmi Kvisvik
FO har i brev til Finanskomiteen om tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet gitt uttrykk for det samme. I brevet viser FO til at dagens basisbeløp på 2920 kroner skal dekke utgifter til mat, klær, aktiviteter, transport, helseutgifter m.m. En 20 prosent reduksjon vil innebære en reduksjon på 875 kroner pr. måned. SIFO derimot regner, i tillegg til satsen på 5550 kroner pr. måned også inn husholdningsspesifikke utgifter på rundt 2400 kroner pr. måned. Den samlede, anbefalte, SIFO-satsen ligger dermed opp mot 8000 kroner pr. måned. Denne satsen viser hva det koster å leve på et forbruksnivå som folk flest opplever som nødvendig og nøkternt for en verdig livssituasjon.

En del av det SIFO regner som husholdningsspesifikke utgufter er også utgifter en flyktning på mottak har, for eksempel utgifter til telefon og fritidsaktiviteter. Som vist over, lever en beboer i mottak allerede godt under den satsen SIFO anbefaler. - En reduksjon vil føre til en ytterligere forverring av livssituasjonen til beboerne i mottak, kommenterer forbundsleder Mimmi Kvisvik. Hun oppfordrer flertallet på Stortinget til å opprettholde nivået på ytelsene på minst samme nivå som i dag. Kvisvik påpeker at det er svært lavt, selv sammenlignet med statlige veiledende satser for sosialhjelp på 5700 kroner pr. måned.

Les FOs innspill til asylproposisjonen til statsbudsjettet 2016 (PDF, 1MB)