Forslag til nye retningslinjer skal erstatte dagens rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger. FO-Studentene har sendt høringssvar på nye retningslinjer for barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen.

Her kan du lese høringssvar på barnevernspedagogutdanningen (PDF, 46KB)

Her kan du lese høringssvar på sosionomutdanningen (PDF, 37KB)

Her kan du lese høringssvar på vernepleierutdanningen (PDF, 47KB)