FO kan slutte seg til fem av de framlagte endringsforslagene, men mener at det ikke er nok med gratis frukt og grønt i ungdomsskolen og at mandatet til Foreldreutvalget i grunnskolen (FGU) må utvides til å også å gjelde videregående skole.

Her kan du lese hele høringssvaret (PDF, 78KB).