Mange står i en krevende tid med økte renter og boutgifter, rekordhøye priser på strøm, drivstoff og mat. Dyrtiden fører flere ut i fattigdom. Det er ikke bare folk uten jobb som sliter med å få endene til å møtes. Også folk i full jobb opplever utfordringer.

Å oppsøke velferdstjenesten for å søke økonomisk sosialhjelp skal ikke oppleves nedverdigende og skambelagt. Situasjonen er alvorlig og krever handling.

Derfor anbefaler FO at:

  • Sosialtjenestelovens formålsparagraf legges til grunn ved vurdering av sosialhjelpssøknader.
  • Det innvilges vedtak over perioder opptil 6 måneder, slik at brukere ikke må søke på nytt regelmessig. Dette frigir også ansatte fra saksbehandlingstid som kan brukes på individuell oppfølging.
  • Økonomisk rådgivning prioriteres, slik at folk får hjelp til å få oversikt over økonomien, sette opp budsjett og prioritere utgifter. Det skal gis bistand til å forhandle ned rente på lån, forlenge perioder for nedbetaling og avdragsfrihet eller søke refinansiering.
  • Sosialtjenesten skal være tilbakeholden med å kreve realisering av kapital, som gjennom salg av bolig og bil, eller uttak av avsatte sparepenger som sparing til barn eller BSU. Slike krav kan forlenge mottakernes økonomiske og sosiale situasjon.
  • Det lempes på kravene til dokumentasjon i forbindelse med søknader om sosialhjelp. Det skal ikke kreves mer dokumentasjon enn hva det er hjemmel for i sosialtjenesteloven, og det som er strengt nødvendig for å vurdere den aktuelle situasjonen.

LES HELE INNSPILLET: FOs anbefalinger for behandling av økonomisk stønad (PDF, 94KB)