FOs anbefalinger til Koronakommisjonen

I april nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å evaluere myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien, koronakommisjonen. Torsdag 25. juni 2020 møtte FO   sammen med en rekke organisasjoner kommisjonen for å dele sine erfaringer. 

LES MER: Regjeringen oppnevner Koronakommisjon 

– Når kriser rammer er det de ansatte i velferdsstatens frontlinje som ser hvor skoen trykker. Vi er glade for at våre medlemmer blir hørt i dette arbeidet, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik om invitasjonen. 

I møtet var det særlig fire punkter FO tok opp: 

  • Samarbeid på tvers av nivåer og sektorer. 
  • Bevissthet rundt kritiske samfunnsfunksjoner. 
  • At kommunene bærer samfunnsberedskapen. 
  • Barn og unges særskilte situasjon. 

LES MER: FOs innspill til Koronakommisjonen (DOCX, 220KB)

Samarbeid på tvers av nivåer og sektorer. 

FO mener at samarbeid og ansvarsplassering til tider har vært tilfeldig og for dårlig under nedstengingen av samfunnet.   

– Vi har sett behovet for at tjenestene må møtes og samarbeide mer på tvers av fag og sektorer. Det gjelder på alle nivåer – innafor den enkelte tjeneste, mellom tjenestene, på direktorat og departements nivå og blant politikere, sier Kvisvik 

Helsemessig og sosial beredskap 

FO understreker at Lov om helsemessig og sosial beredskap og Smittevernloven er kommunelegens ansvarsområde. De mener det kan resultere i at de sosiale tjenestene faller ut av beredskapsplanene. 

– Kritiske samfunnsfunksjoner må defineres som mer enn helse, matforsyning, brannberedskap, vanntilførsel, avfallshåndtering, renovasjon, forsvar og politi. Ved inngangen til pandemien var hverken barnevern- eller Nav-ansatte definert som kritisk personell. Vi måtte kjempe dem inn «på lista», sier Kvisvik. 

Kommunekrisen og sårbare barn 

FO mener pandemien holder på å utvikle seg til en kommunekrise. 

– Det startet som en helsekrise, ble en økonomisk krise, utviklet seg til en samfunnskrise og nå står vi foran en kommunekrise. Bortfall av inntekter og økte utgifter gjør kommunene ekstra sårbare. Det rammer dem som trenger kommunale tjenester mest når kommunene må kutte i utgiftene, sier Kvisvik.  

Hun mener dette spesielt går utover barn og unge. 

– Under pandemien har ulike organisasjoner, blant annet FO, sett ekstra på barn i sårbare situasjoner. Det er svært alvorlig om de blir ekstra utsatt om dårlig kommuneøkonomi fører til stenging av tjenester de trenger, sier forbundslederen.