Langtidsplanen inneholder seks tematiske prioriteringer og to målrettede samfunnsoppdrag. I vårt høringsinnspill kommenterer vi på fire av prioriteringene og et av de to nevnte samfunnsoppdragene. 

Vi er opptatt av at samtlige av disse områdene ( helse, beredskap, tillit og fellesskap og et målrettet samfunnsoppdrag som handler om å inkludere barn og unge) må ha en større sosial dimensjon enn det som beskrives i NOUen. Vi peker i den forbindelse på at profesjonsutdanningene vi representerer er og vil fortsatt være, sentrale bidragsytere ikke minst i det nye samfunnsoppdraget. 

Les hele høringsinnspillet her. (PDF, 58KB)