Du kan lese hele høringsinnspillet her (PDF, 109KB)

Du kan lese mer om ekspertgruppa arbeid her: https://www.fo.no/nyhetsarkiv/gode-tiltak-fra-ekspertgruppa-for-barn-i-fattige-familier