Forslaget innebærer at statsforvalteren blir tilsynsmyndighet og Statens helsetilsyn får det overordnede faglig ansvaret for tilsynet. Vi understreker, samtidig som vi støtter lovforslaget, at vårt primære standpunkt er at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere som i dag bor i asylmottak, overføres til barnevernsmyndighetene.

Les høringssvaret her.  (PDF, 45KB)