Høringssvarene på NOU-en er utarbeidet i samarbeid med FOs faggruppe for medlemmer i familievernet. 

I høringssvaret ble det gitt innspill til departementet om: 

  • Å styrke kapasiteten i familievernet fordi lovforslaget vil føre til merarbeid.
  • Å støtte utvalgets konklusjon om at barnets beste skal være et overordnet prinsipp for alle handlinger og avgjørelser etter loven. 
  • At barnets beste må brukes konsekvent der det er relevant og innlemmes i alle relevante paragrafer og/eller kapitler. 
  • At hjemmel om barns rett til personvern og vern av privatliv (jf. §6-7) må videreutvikles fordi den prinsipielt viktig, men utvalgets forslag er ikke gjennomarbeidet nok. 
  • Å støtte utvalgets forslag i § 10-2 om å endre regelverket for å kunne pålegge seks timers mekling. 
  • At det er behov for mer kunnskap på konfliktfylte områder som for eksempel foreldreansvar, flytting, delt fast bosted og samværshindring. 
  • Vurdere og/eller utrede hvordan samværsavtaler kan gjøres tidsbegrensede eller midlertidige. 
  • At utvalget ikke har drøftet ordningen med ekstern mekler opp mot de nye lovkravene, og derfor anbefales det en gjennomgang av denne ordningen.

Les hele høringssvaret til FO her. (PDF, 177KB)