FO er prinsipielt i mot en aktivitetsplikt knyttet til sosialhjelp. Vi er enig i at det er viktig å styrke norskopplæringen,  men uenig i at det skal innføres som et vilkår for å få nødvendig økonomisk sosialhjelp. Å endre det siste sikkerhetsnettet vi har i velferdsstaten for å signalisere en tøff linje i integreringsarbeidet, er en politikk FO er uenig i. Å innføre vilkår, hvor sosialhjelp kan bli avkortet ved vilkårsbrudd, rammer de som allerede har det vanskeligst.  

Les hele høringssvaret her. (PDF, 79KB)