Regjeringen foreslår å utvide bruk av hjemmesoning med elektronisk kontroll til også å gjelde dommer på inntil 6 måneder. Det lempes samtidig på kravet om 20 timer med ukentlig aktivitet.  FO er bekymret for den helsemessige situasjonen til domfelte når vedkommende ikke har noe aktivitet på dagtid og opphold utenfor egen bolig begrenses til 4 timer pr uke.

Les høringssvaret her. (PDF, 40KB)