Dette innebærer lovfesting av heltidsnorm, innføring av dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse i deltidsstilling, styrking av fortrinnsretten for deltidsansatte og lovfesting av at fortrinnsretten til deltidsansatte også skal gjelde fremfor at det foretas innleie. Heltidsstillinger er viktig for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet. Det styrker arbeidsmiljøet og bidrar til økt kompetanse og faglighet. Lovendringer som kan bidra til økt heltidskultur og forsterkede rettigheter er et viktig virkemiddel for å legge til rette for at heltidsandelen i arbeidsstyrken går opp. 

Les hele høringssvaret her. (PDF, 63KB)