Pandemien har gått fra å være en helsekrise til å være en sosialkrise som vil prege oss i lang tid framover og som vil legge stort press på velferdstjenestene.  Inngripende smitteverntiltak rammet de som befant seg i de mest sårbare situasjonene og særlig har det vært bekymring for barn og unge. De iverksatte smitteverntiltakene medførte et stort press på ulike tjenester og mange kommuner måtte bruke ekstra ressurser på å opprettholde tilbud. Vi er derfor bekymret for at flere kommuner vil ha store utfordringer framover og at de må kutte i ulike tiltak. Det er derfor helt avgjørende at bekymringene som både denne rapporten og andre rapporter og fagmiljøer dokumenterer, blir fulgt opp politisk.

Les hele høringssvaret her.  (PDF, 80KB)