FO legger vekt på at årsaken til trygderettsskandalen ikke bare handler om manglende kunnskap om EØS-regelverket, noe som også bekreftes av granskningsrapporten. FO mener derfor det er behov for en helhetlig gjennomgang av Nav, for å sikre at det ikke oppstår liknende skandaler på andre tjeneste- og stønadsområder som Nav forvalter.

Les høringssvaret her.  (PDF, 33KB)