Retningslinjene er revidert i sin helhet med bakgrunn i lov- og forskriftsendringer av 01.07.2020 og 24.07.2020, samt tidligere innspill om behov for endring og presiseringer. 
Som følge av forskriftsendring og ny bestemmelse om informasjon til barn i forskriften § 7-9 er det inntatt nytt kapittel i retningslinjene om dette. 

I vårt høringssvar så har vi lagt særlig vekt på forslagene som omhandler barn. Det gjelder både i de tilfellene barn/unge selv skal gjennomføre en straffereaksjon med elektronisk kontroll og i de tilfeller der barn er pårørende.
 

Les høringssvaret her. (PDF, 155KB)