FO har sendt høringssvar til Kommunal- og distriktsdepartementet om «Bostøtten – Opprydning og forankring» som er utredning fra ekspertgruppen som ble  oppnevnt av det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2020.

I høringssvaret har FO kommentert på følgende områder:
1.    Kommunegrupper, kommuneinndelingen i bostøtteordningen.
2.    Justering av inntektsgrensen.
3.    Bostøtten som velferdspolitisk virkemiddel.
4.    Egenandel.
5.    Startlån, bostøtte og tilskudd.
6.    Dekningsgrad og
7.    Forvaltningsnivå.

Sammen med startlån og tilskudd skal bostøtten gi folk som ikke innfrir kravene til lån i ordinær bank, mulighet til å skaffe seg bolig og beholde den. At de kan bo trygt og godt, og ha en forutsigbar bosituasjon. Gruppen vanskeligstilte på boligmarkedet øker, samtidig favner bostøtteordningen stadig færre. FO synes ikke rapporten fra ekspertgruppen svarer godt nok på den politiske intensjonen om at bostøtten, sammen med andre offentlige virkemidler, skal bidra til at flere får mulighet til å skaffe seg egnet bolig, og beholde den. 

Les høringssvaret her.  (PDF, 77KB)