Høringsnotatene inneholder forslag til krav om kompetanse og veiledning i barnevernet, regler om varsling til fornærmede eller etterlatte når barn under 15 år har begått alvorlig lovbrudd, samt regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.

Når det gjelder høringen om kompetanse i barnevernet støtter FO forslaget om kompetansekrav både i barneverntjenesten og institusjonsbarnevernet, men ikke utformingen av kompetansekravene. FO støtter også plikt til å tilby ansatte veiledning og plikt til å tilby praksisplass til studenter.

Les høringssvaret om kompetanse i barnevernet her. (PDF, 114KB)

FO støtter ikke forslaget om en varslingsplikt til etterlatte eller fornærmede når barn under 15 år begår alvorlig lovbrudd.

Les høringssvaret om varslingsplikt her.  (PDF, 13KB)

FO støtter en bestemmelse med forskriftshjemmel som gjør at departementet kan gi bestemmelser om sakkyndigarbeid.

Les høringssvaret om bruk av sakkyndige her. (PDF, 15KB)