FO støtter forslaget om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor, og finne egnede tiltak for å sikre ideelle organisasjoners bidrag innen institusjonsbarnevernet.

Hele innspillet kan du lese her. (PDF, 91KB)