FO mener det er behov for en boligpolitikk som favner hele befolkningen. En politikk som bidrar til et bedre regulert boligmarked. FO støtter derfor forslaget om en utredning av en ikke-kommersiell boligsektor.

Les FOs innspill her. (PDF, 19KB)

Les forslaget her.