Vi støtter forslagene i proposisjonen, men har kommentarer til noen av forslagene.

Les hele innspillet her. (PDF, 38KB)