Stortingsrepresentantene Kjell-Børge Freiberg, Hanne Dyveke Søttar og Erlend Wiborg fremmet følgende forslag: 

1. Stortinget ber regjeringen foreta en evaluering av samhandlingen mellom Nav og helsevesenet, der hovedfokuset skal være å fremme forslag til bedre samhandling, slik at flere unge får benyttet sin restarbeidsevne. 
2. Stortinget ber regjeringen se nærmere på samhandlingsmodellen i Saltdal for å sikre fremtidig drift, og vurdere muligheten for å gjøre tilnærmingen landsdekkende. 
3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som kan bidra til at flere med nedsatt arbeidsevne og tilretteleggingsbehov kan være i arbeid, fremfor trygd og passivitet. 

FO støttet forslag 3, men ikke 1 og 2. Begrunnelsene knyttet til det enkelte forslag kan du lese i innspillet, som ligger her (PDF, 37KB).